Tuesday, July 1, 2008

Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Roboh

Langkah seterusnya telah dilakukan oleh tukang kandang kambing iaitu dengan memasang kayu-kayu penyokong untuk memastikan kandang kambing yang dibina ini dapat berdiri dengan teguh. Kayu-kayu ini terdiri daripada kayu second-hand yang keras dan telah masak. Kayu ini dapat menghalang daripada serangan anai-anai.


blogger templates | Make Money Online